Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

Rechtbank: verslaglegging VTA of boomveiligheidscontrole niet verplicht voor naleven zorgplicht

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Willemijn van Iersel, donderdag 19 oktober 2023
103 sec


Summer branch drop leidt in Gorssel niet tot aansprakelijkheid

Recent sprak de rechtbank Gelderland zich uit over - wat het de redactie lijkt - een summer branch drop. In 2019 liep de eiser (in deze rechtszaak) met vriendinnen en kinderen een rondje in Gorssel. Zij liep toen onder meer langs landgoed 't Amelte. Het was die dag zonnig en er stond vrijwel geen wind. Vlakbij het landgoed brak plots een van de takken uit en viel op de eiser, met schade tot gevolg.


Eiser stelt hierop landgoed 't Amelte aansprakelijk en eiste een schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad (6:162BW). Ze verwijt landgoed 't Amelte dat de zorgplicht is geschonden door de bomen niet goed en niet regelmatig te laten controleren.

Betoog landgoed 't Amelte

Amelte stelt dat zij wel aan haar onderhouds-en controleverplichtingen inclusief verslaglegging heeft voldaan. Zo laat het landgoed haar bomen al 25 jaar onderhouden door dezelfde hovenier die ervaring heeft in bosonderhoud. Die (anonieme) hovenier zegt daarover: 'Het bos wordt goed onderhouden en is ingedeeld in 4 delen. Ieder jaar wordt aan één van de 4 delen onderhoud gepleegd. Jaarlijks wordt geïnventariseerd welk onderhoud er in het lopende jaar wordt verricht. Daarnaast wordt elk jaar een gedeelte van het bos gedund, tevens worden hierbij dode bomen verwijderd. Langs de openbare zandweg wordt hierbij gebruik gemaakt van een hoogwerker en een mobiele kraan. Ik voer zeer regelmatig visuele controle uit en indien nodig onderneem ik hierop actie.'


De onderhoudswerkzaamheden zijn in de administratie van het landgoed heel summier omschreven. Zo staan de werkzaamheden van 2017 als volgt genoteerd: 'Opruimen resp. kappen van gevaarlijk staande bomen en te erg beschadigde bomen na de januari-storm. Circa 50 stuks.' Ook de onderhoudswerkzaamheden van 2018 staan op deze manier kort omschreven.

'Ieder jaar wordt aan één van de 4 delen onderhoud gepleegd, jaarlijks wordt geïnventariseerd welk onderhoud er in het lopende jaar wordt verricht'

Oordeel deskundige

Eind 2022 heeft een deskundig boomverzorgingsbedrijf de bomen langs dezelfde weg beoordeeld en geconcludeerd dat er geen dode of onveilige bomen tussen zaten. De hovenier heeft goed onderhoud gepleegd. Verder schrijft de deskundige: 'Gezien de lage gevaarzetting en de aanwezige boomsoorten op landgoed 't Amelte is regulier onderhoud (snoei) eens per drie tot vier jaar ruim voldoende en afdoende.' En: 'Binnen de in ons land gebruikelijke systematiek is op deze locatie een visuele boomcontrole van eens per drie jaar afdoende.'


Zorgplicht

Op een eigenaar van een boom langs de openbare weg rust een zorgplicht om het risico dat de boom schade veroorzaakt aan personen of zaken te beperken. De vraag is volgens de rechtbank dan ook, heeft landgoed 't Amelte haar zorgplicht geschonden?


Uitspraak

De rechtbank heeft geconcludeerd dat landgoed 't Amelte aan haar zorgplicht heeft voldaan. Er is aangetoond dat er regelmatig onderhoud en controles hebben plaatsgevonden. Ook al zijn deze jaarlijks beknopt vastgelegd. Er is geen aanwijzing dat er een verplichting bestond voor gedetailleerde verslaglegging zoals in een Visual Tree Assessment (VTA) of een boomveiligheidscontrole. Het deskundigenonderzoek bevestigde dat er geen dode of onveilige bomen langs de betreffende weg aanwezig waren. De schade voor mevrouw is vervelend, maar de hovenier en het landgoed treffen geen blaam.


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Gerard Bodewes
Tuesday 24 October 2023
Vastlegging van zorgplicht is wel noodzakelijk, in tegenstelling met kop van het artikel.

Er is aangetoond dat er regelmatig onderhoud en controles hebben plaatsgevonden. Ook al zijn deze jaarlijks beknopt vastgelegd.
Redactie - Willemijn van Iersel
Wednesday 25 October 2023
Beste Gerard,

dank voor je reactie. Vastlegging van werkzaamheden om te voldoen aan je zorgplicht is noodzakelijk. Hier sprak de rechtbank zich nadrukkelijk uit over het feit dat er geen gedetailleerde verslaglegging nodig is zoals een Visual Tree Assessment (VTA) of een boomveiligheidscontrole. Summiere beschrijving van je werkzaamheden in bijvoorbeeld een excel zou volgens deze uitspraak dan ook voldoende kunnen zijn.
Jilles van Zinderen
Tuesday 7 November 2023
Beste Gerard,
Bij dit soort geschillen gaat het er om dat de boomeigenaar aannemelijk moet maken dat hij voldoende zorgvuldig is omgegaan met zijn bomen door deze regulier te onderhouden en regelmatig te controleren. In Nederland kennen we de zogenaamde vrije bewijsleer. Dat houdt in dat de boomeigenaar zijn standpunt (dat hij voldoende zorgvuldig is geweest) met alle mogelijke bewijsvormen mag leveren. Er is geen verplichting om een BVC (schriftelijk) vast te leggen maar het maakt bewijzen wel een stuk makkelijker. Een alternatief zou het horen van getuigen kunnen zijn of misschien een deskundigenonderzoek achteraf. Een voorbeeld waarbij zonder vastlegging toch werd aangenomen dat er VTA controle had plaatsgevonden en zorgvuldig genoeg was gehandeld, is een vonnis van de rechtbank in Utrecht van 2008 met het volgende kenmerk: ECLI:NL:RBUTR:2008:BC1567

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Foire de Libramont
zondag 28 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
Demo Forest 2024
dinsdag 30 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
PlantariumGroen-Direkt Najaarseditie 2024
woensdag 21 augustus 2024
t/m donderdag 22 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Future Green City 2024 in Utrecht
maandag 23 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Groenversneller
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER