Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

Advanta legt een nieuwe veldbloemen-demo aan in Rilland (ZL)

ARTIKEL
BODEM & BODEMBIOLOGIE
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Broer de Boer, donderdag 20 juni 2024
275 sec


Veld-demodagen gaan volgen!

De Hovenier was erbij. Op 24 april jl. werden de laatste grammen Advanta- veldbloemenmengsels ingezaaid op de demoveldjes in de Zeeuwse klei. Ditmaal betrof het een achttal zaadmengsels van eenjarige veldbloemen. Het zaad van de meerjarige bloemenmengsels werd begin oktober 2023 al aan de bodem toevertrouwd.

<hoofdfoto geen tekst>

Advanta's nieuwe demonstratieveld van veldbloemen bestaat uit 64 veldjes. Ze meten alle 5 x 5 meter en werden met gps uitgezet. De paden die deze kleine demovelden omlijsten, zijn ingezaaid met een sportgrasmengsel. Later dit jaar krijgen belangstellenden op demodagen, of op verzoek, de gelegenheid om de stand van de verschillende veldjes te bekijken. De samenstelling van de meeste mengsels is zo gekozen dat de veldjes seizoenrond kleur- en insectenrijk en een lust voor het oog zullen zijn. Het demonstratieveld ondersteunt straks professionele gebruikers en hun adviseurs om uit Advanta's veldbloemenmengsels weloverwogen keuzes te maken.

'Uit Advanta's veldbloemenmengsels een weloverwogen keuze maken'

Het productmerk Advanta bestaat al enkele tientallen jaren. Vandaag de dag vormt het een onderdeel van het uitgebreide zaaizaadaanbod van de Franse onderneming Limagrain. Met Advanta is het bedrijf actief in de sportveld-, gazon-, infra- en graszodensector. De aandacht van de redactie ging ditmaal uit naar de kruidenmengsels die de veldbloemenzaadleverancier aanbiedt. De belangstelling voor dit soort mengsels groeit sterk.

Nieuw demonstratieveld

Waarom dit demonstratieveld? Groenspecialist Job Steunenberg zegt hierover: 'Het doel is tweeledig. We gaan zelf hiermee onze circa zestig mengsels monitoren. We hebben de gelegenheid de mengsels van opkomst tot bloei en het afmaaien voor de winter afzonderlijk te volgen. We willen bijvoorbeeld niet dat specifieke planten in zo'n mengsel op den duur de overhand krijgen. Verder willen we ervaren in welke mate zo'n bloemenmengsel bestand is tegen de onkruiddruk. Maar we willen ook verifiëren of de gebruikte vroeg-, midden- en laatrijpe bloemensoorten daadwerkelijk seizoenlang voor de kleurrijke bloemenpracht zorgen die wij beloven. In de tweede plaats richten we ons op onze afnemers. We stellen hen in de gelegenheid het eindresultaat van onze veldbloemenzaadmengsels te komen bekijken. Daartoe organiseert Advanta veld-demodagen. Daarnaast kunnen professionele afnemers een afspraak maken met een van ons om het resultaat te bewonderen. En ten slotte maken we van alle objecten tijdens het seizoen veel foto's die we delen via onze verschillende onlinekanalen en catalogus.'


Groenspecialist Job Steunenberg: 'Specifieke planten moeten in zo'n mengsel op den duur niet de overhand krijgen'
Groenspecialist Job Steunenberg: 'Specifieke planten moeten in zo'n mengsel op den duur niet de overhand krijgen'

Mengseloverzicht

Advanta heeft de circa zestig mengsels ingedeeld in de vier categorieën:
- Kleurrijke mengsels eenjarig
- Kleurrijke mengsels twee- en driejarig
- Inheemse mengsels meerjarig
- Inheemse mengsels openbare ruimte
Uit de namen van de individuele mengsels in hun catalogus (https://advantaseeds.nl/catalogus/)kun je vaak het gebruiksdoel en de bestemming al afleiden, zoals bij de eenjarige mengsels het geval is, bij snij- en droogbloemen, voor gebruik binnen, of juist buiten de bebouwde kom of op het dak, in een wadi of in een (zonnige)berm. Of de grondslag van de bodem waarvoor Advanta de mengsels ontwikkelde, of speciaal voor een ecologisch interessant gebied, zoals Stroomdalflora. Zelfs de insectensoorten die je kunt lokken, kun je soms afleiden uit de naam. Zoals in het mengsel Staygreen 2 EPR, dat een goede habitat vormt voor de sluipwesp die een rol speelt in de bestrijding van de eikenprocessierups. Deze namen, en daarmee uiteraard de mengsels, sluiten goed aan op de bestekteksten die vrij standaard bij aanbestedingen worden gehanteerd. Advanta levert het zaad in verpakkingen van 100, 500 en 1000 gram. Een kilo is voldoende om onder gunstige omstandigheden10 are in te zaaien. Want... 1,5 tot 2 gram zaad per vierkante meter is toereikend.

Het inzaaien

Job Steunenberg, Mark van Putten en Jan Krijnen nemen alle drie een gedeelte van Nederland voor hun rekening als het om de advisering en verkoop gaat van de Advanta-veldbloemenzaadmengsels. Als team zaaiden ze alle demoveldjes van 5 x 5 meter in. 'We zien dat als een onderdeel van onze teambuilding,' licht Krijnen toe. 'Bovendien doen we zo praktijkervaring op. De kennis over zaaibedbereiding, inzaaien en onderhoud benutten we voor kennisoverdracht naar de afnemers. De zaadmengsels (zowel meerjarig langdurig, als meerjarig kort en eenjarig) bevatten elk gemiddeld twintig tot dertig zaadsoorten variërend in grootte: van zonnebloemzaad tot klaprooszaad. Het inzaaien luistert veel nauwkeuriger dan velen denken. Dat komt door het verschil in grootte van de zaden en de variatie in vorm en gewicht. Wij onderhouden de demoveldjes gezamenlijk. Planten die er niet thuishoren, verwijderen we nog voordat ze gaan woekeren. En let op: in de praktijk is dit plukken zeer belangrijk om het door ons uitgekiende plantenbestand te behouden. Ook de noodzakelijke afvoer van plantenresten in het najaar doen we handmatig per veldje en heel zorgvuldig. Dat voorkomt versleping van zaden tussen de demoveldjes.'


'Plukken is heel belangrijk om het plantenbestand te behouden'

Van Putten vertelt over het inzaaiproces, dat dit op deze locatie is gestart met de voorbereiding van het zaaibed: 'We hebben dat zeer nauwkeurig gedaan met een rotorkopeg en met de hark. Kluiten in zaaibed moet je vermijden. Vanzelfsprekend moet het zaaibed van zo'n demoveldje onkruidvrij zijn. Als onkruid toch de kop opsteekt, dan verwijderen wij het. Deze vorm van beheer is in de praktijk dus noodzakelijk als je het gekozen assortiment wilt behouden. En dat vergt veel arbeid. Een probaat hulpmiddel hierbij is het aanleggen van een vals zaaibed, waarin onkruidzaden kunnen kiemen. Vervolgens verwijder je de ongewenste kruiden; dat proces kan je herhalen en dan pas zaai je het veldbloemenmengsel. Wij zien in de praktijk steeds vaker dat men de in te zaaien oppervlakte zwart maakt.'

Niet verdubbelen

Voor elk in te zaaien demoveldje is 25 tot 50 gram zaadmengel ruim van tevoren al vermengd met circa drie kilo metselzand. 'Als je zorgt dat dit zand iets vochtig is, komen kleine en grote zaden goed verdeeld op de grond terecht, aldus Van Putten. 'Gebruik daarvoor geen compost of tuinaarde, want dat beïnvloedt de verdeling van het zaad juist ongunstig. Houd het ook maximaal op de voorgeschreven hoeveelheid op de verpakking: 1,5 of 2 gram per vierkante meter en zeker niet het dubbele!' Van Putten waarschuwt hierbij dat als je een grotere hoeveelheid gebruikt, sommige planten de overhand gaan krijgen tijdens groei en bloei. 'Iets wat je juist in zo'n nauwkeurig samengesteld plantenmengsel niet wilt, omdat juist dan vroeg-, midden- of laatbloeiers de overhand kunnen krijgen bij opkomst en/of bloei.'


Mark van Putten waarschuwt: 'Ga niet de dubbele hoeveelheid zaaizaad gebruiken van deze mengsels'
Mark van Putten waarschuwt: 'Ga niet de dubbele hoeveelheid zaaizaad gebruiken van deze mengsels'
Het met de hand zaaien levert de meeste nauwkeurigheid op, aldus de drie specialisten. Van tevoren dubbelcheckt men conform het zaaiplan of de juiste emmer meegenomen wordt naar het daartoe bestemde demoveldje. Overigens zijn er voor gebruik in de praktijk inmiddels al machines ontwikkeld die geschikt zijn om dit soort zaadmengsels in te zaaien. Handmatig inzaaien is geen rocketscience. Van de gezichten van de drie mannen kun je aflezen dat ze er serieus werk van maken, ook omdat er een nogal frisse, forse wind waait. Uiteraard vindt inzaai bij voorkeur plaats tijdens windstil weer. Na de inzaai moeten ze de handen uit de mouwen steken. Met een traditionele hark werken ze gedrieën het zaad licht onder. En maken ze al grappend korte metten met wat achtergebleven kluiten. Dan is het tijd voor de groepsfoto achter het bord.

Biodiversiteit

In het kantoor praten we nog even na. Advanta heeft, als partner binnen Plantum, meegewerkt aan het PPS-project Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit. Het vierjarig onderzoek, waarin ook WUR deelnam binnen deze publiek-private samenwerking (PPS), werd eind 2023 afgerond. Onderzocht werd onder meer hoe gemeenten en zaadleveranciers gezamenlijk de biodiversiteit in stedelijke gebieden kunnen verhogen. Er is nieuwe kennis opgedaan omtrent het inzaaien na verschillende bodembewerkingen. Maar ook in kort gemaaid gras, in stroken en in zwartgemaakte oppervlakken. Belangrijkste conclusie was volgens Steunenberg dat 'hoe schoner men begint bij de inzaai, des te meer kruiden zich kunnen handhaven'. Ongewenste vergrassing vormt hierbij het grootste risico. Ook het maai- en afvoerregime werd onder de loep genomen. In dit onderzoek zijn eveneens de insecten(soorten) geteld die op de verschillende veldbloemen afkwamen. Verder leverde het onderzoek nieuwe inzichten op over de toepassing van inheemse plantensoorten in de zaadmengsels. Advanta verwerkte inmiddels veel van de opgedane kennis in de samenstelling van hun veldbloemenmengsels. De indeling van onze mengsels in vier hoofdcategorieën is daarvan een tastbaar resultaat, met inmiddels een aanbod van twintig 100 procent inheemse mengsels.'
Op de vraag wanneer Advanta's nieuwe demonstratieveld in Rilland voor het eerst te bewonderen is, adviseren de veldbloemenspecialisten: 'Houd voor de veld-demodagen van Advanta onze website www.advantaseeds.nl in de gaten. Daarop publiceren we alle data waarop professionals welkom zijn.'


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Foire de Libramont
zondag 28 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
Demo Forest 2024
dinsdag 30 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
PlantariumGroen-Direkt Najaarseditie 2024
woensdag 21 augustus 2024
t/m donderdag 22 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Future Green City 2024 in Utrecht
maandag 23 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Groenversneller
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER